Overige informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Download hier het goedgekeurd kwaliteitsstatuut van Praktijk Bogaard

 

Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun behandeling. Het kan voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Als dat het geval is vragen we u om dit met ons te bespreken. We kunnen hier van leren. Mochten we er samen niet uit komen, dan zijn we aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips, videoclips en software is eigendom van Praktijk Bogaard of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Bogaard.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Praktijk Bogaard niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Praktijk Bogaard in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.