Relatietherapie

Heb je relatieproblemen en kom je er samen niet uit?

Als relatietherapeut help ik jullie met de problemen
Maak een afspraak of stel je vraag via 0515-418515, spreek vervolgens de voicemail in, dan bel ik je terug. Mailen kan ook emibogaard@praktijkbogaard.nl

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie gericht op relatieproblemen. Het is allerminst vanzelfsprekend dat een relatie jarenlang probleemloos verloopt.

We stellen tegenwoordig, meer dan vroeger, hoge eisen aan intimiteit en onderlinge emotionele verstandhouding. Ook de taakverdeling tussen de partners is niet altijd vanzelfsprekend. Of er zijn verschillen in de manier van opvoeden. Soms ontstaan daardoor heftige conflicten tussen de partners. Vaker leidt dit tot onuitgesproken onvrede en onderlinge verwijdering. De bereidheid om er samen uit te komen is een belangrijk vertrekpunt.

Wanneer relatietherapie?

Er is geen thermometer die bliept wanneer je relatietherapie nodig hebt. Of toch wel? Ergens diep in je hart zijn er vast dingen te benoemen waar jullie eigenlijk mee aan de slag moeten.

Namelijk iedereen heeft in zijn leven te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven, bijvoorbeeld wanneer de kinderen uit huis gaan en jij en je partner in een nieuwe fase komen.

Als de problemen ernstig zijn of lang duren, kunnen zij de draagkracht van een of beide partners te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Of soms hebben de individuele problemen een negatieve invloed op de relatie.

In therapie

Samen met mij, therapeut Esther Bogaard, gaan jullie het gesprek met elkaar aan. Door onder andere verstopte verlangens te erkennen en het doorbreken van patronen gaat het avontuur naar relatieverbetering beginnen.

De inhoud van de therapie

De therapie bestaat uit gesprekken met mij, relatietherapeut Esther Bogaard. Ik nodig beide partners uit voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek – soms zijn dit er meer – wordt besproken wat de doelstellingen van de therapie zijn.

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoeken we samen naar andere manieren om met de problemen om te gaan. In de therapie kunnen jij en je partner zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed jullie op elkaar hebben. Soms wordt er huiswerk afgesproken. Bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de sessie daarna bespreken we de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan en anders op elkaar reageren. Veelal ook doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relatie met elkaar.

Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen mensen handreikingen waardoor zij beter in staat zijn om zelf oplossingen te vinden.

Hoe lang duurt de therapie?

De duur van de therapie hangt samen met de doelstellingen en problematiek. Soms zijn drie sessies genoeg en soms zijn dit er 10. Na één of meerdere intakegesprekken stellen we een aantal sessies vast. Daarna bekijken we of meer gesprekken nodig zijn.

Meestal duurt een sessie een uur tot anderhalf uur. In de beginfase hebben we veelal gesprekken om de twee weken. Wanneer het beter gaat, zit er vaak meer tijd tussen.

De therapeut

Mijn naam is Esther Bogaard, aangenaam! Wat bij mij hoog in het vaandel staat, is klanttevredenheid, kwalitatief goede zorg en behandeling afgestemd op jouw wensen. Het is mijn passie om relaties weer op de goede weg te helpen en met relatietherapie heb ik al heel wat stellen blij kunnen maken.

Via mijn column in Groot Sneek kun je een beetje zien hoe ik werk. Ik hoop dat hierdoor ook het taboe rondom relatietherapie verdwijnt. Immers als je pijn in je mond hebt, dan ga je ook naar de tandarts. Waarom vinden we het dan gek, dat we bij de meest intieme relatie hulp nodig hebben?

Om relatietherapie wat extra aandacht te geven hebben we een website gemaakt die helemaal gericht is op relatietherapie, bekijk hem hier: www.relatietherapie.frl

Mijn achtergrond

  • Sinds 1996 | BIG geregistreerd HBO-verpleegkundige
  • Sinds1996 | Werkzaam in de psychiatrie
  • Sinds 2003 | Diploma Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
  • Sinds 2009 | Gekwalificeerd als relatie- en gezinstherapeut – NVRG
  • Sinds 2010 | Start Praktijk Bogaard voor individuele psychotherapie, psychiatrie, psychosociale therapie en relatie- en gezinstherapie

Dit hoort ook bij mijn vak

Wat kost relatietherapie?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden zowel individuele, als relatietherapie (deels) via jouw aanvullende verzekering. Hiervoor ben ik, Esther Bogaard, lid van de NFG en de RBCZ en ben ik in het bezit van een eigen AGB-code (90-046019).

Relatieproblemen worden niet gezien als ziekte en daarom ook niet volledig vergoed door de ziektekostenverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden relatietherapie wel (deels) via de aanvullende verzekering. De kosten in 2017 zijn € 60,- per persoon per consult (60 minuten). Voor een individueel gesprek is het tarief € 80,- per consult (50 minuten).

Beide partners kunnen de persoonsgebonden factuur bij desbetreffende zorgverzekeraar indienen. Klik hier om te achterhalen of de behandeling ook via de aanvullende verzekering vergoed wordt (Vakgroep VPMW). Aangezien de zorgverzekeraars ieder jaar hun eigen beleid bepalen is het raadzaam de polisvoorwaarden te controleren.

NB: Het eigen risico wordt niet aangesproken voor behandelingen die onder uw aanvullende verzekering vallen.

Voor afspraken die binnen 24 uur afgezegd worden, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Bij twijfel of onduidelijkheden over de kosten kun je contact opnemen.

Maak een afspraak of stel je vraag via 0515-418515, spreek vervolgens de voicemail in, dan bel ik je terug. Mailen kan ook emibogaard@praktijkbogaard.nl