Kosten & vergoedingen

Vergoeding behandeling door P.J. Bogaard, psychiater

Psychiatrische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Met alle zorgverzekeraars is er een contract afgesloten voor 2019. Het eigen risico wordt wel aangesproken, dit wordt door de zorgverzekeraar bijgehouden en verrekend. Soms gelden er vanuit de zorgverzekeraar beperking in de vergoeding. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

De kosten voor coaching en advies bedragen € 135,- (excl. BTW) per consult (50 minuten). Voor bedrijven kunnen afspraken gemaakt om de coaching en advies op locatie plaats te laten vinden.

Voor niet verschijnen op niet afgemelde afspraken of binnen 24 uur van te voren afgemelde afspraken wordt €50,- in rekening gebracht.

Vergoeding behandeling jeugdigen

De kosten voor behandeling van jeugdigen bedragen in 2019 € 90,- consult (60 minuten). Voor gezinstherapie worden 2 consulten (2x € 60,-) gefactureerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling via uw aanvullende verzekering. Klik hier of de behandeling ook via uw aanvullende verzekering vergoed wordt. Aangezien de zorgverzekeraars ieder jaar hun eigen beleid bepalen is het raadzaam uw polisvoorwaarden te controleren. Uw eigen risico wordt niet aangesproken voor behandelingen die onder uw aanvullende verzekering vallen.

Vergoeding behandeling door E. Bogaard, individuele en relatie- en gezinstherapie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden zowel individuele, als relatie- en gezinstherapie (deels) via uw aanvullende verzekering. Hiervoor is mw. E. Bogaard lid van de NVPA, de NFG en de RBCZ en is zij in het bezit van een eigen AGB-code (94103594) en Praktijk AGB-code (94063588).

De kosten voor relatietherapie bedragen in 2019 € 60,- per persoon per consult (60 minuten). Voor gezinstherapie worden 2 consulten (2x € 60,-) gefactureerd. Voor individuele behandeling bij mw. E. Bogaard wordt € 90,- per consult (60 minuten) in rekening gebracht.

U kunt de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. Klik hier of de behandeling ook via uw aanvullende verzekering vergoed wordt. Aangezien de zorgverzekeraars ieder jaar hun eigen beleid bepalen is het raadzaam uw polisvoorwaarden te controleren. Uw eigen risico wordt niet aangesproken voor behandelingen die onder uw aanvullende verzekering vallen.

Wanneer u bij De Friesland Zorgverzekeraar verzekerd bent, kan uw individuele behandeling wel vanuit de basisverzekering vergoed worden, indien er sprake is van psychiatrische problematiek. Een afspraak met dhr. P.J. Bogaard, psychiater, is dan altijd onderdeel van de intake.

Voor afspraken die binnen 24 uur afgezegd worden wordt het volledige tarief van het consult in rekening gebracht.