Kosten & vergoedingen

Vergoeding behandeling door P.J. Bogaard, psychiater

Psychiatrische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In 2024 hebben we niet meer met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met CZ en aanverwante verzekeraars (CZdirect, OHRA, Just, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden) hebben we geen contract afgesloten.

Het eigen risico wordt wel aangesproken bij vergoedingen vanuit de basisverzekering, dit wordt door de zorgverzekeraar bijgehouden en verrekend. Soms gelden er vanuit de zorgverzekeraar beperking in de vergoeding. Neem in geval van twijfel contact met ons, maar vooral met uw verzekeraar op.

De kosten voor coaching en advies bedragen € 150,- (excl. BTW) per consult (50 minuten). Voor bedrijven kunnen afspraken gemaakt om de coaching en advies op locatie plaats te laten vinden.

De kosten voor behandeling van jeugdigen bedragen € 125,- consult (60 minuten).

Voor niet verschijnen op niet afgemelde afspraken of binnen 24 uur van te voren afgemelde afspraken wordt €50,- in rekening gebracht.

 

Vergoeding behandeling door E. Bogaard, psychosociaal therapeut en relatie- en gezinstherapeut

Tarieven

  • Eerste oriëntatie (telefonisch of per e-mail): Kosteloos
  • Psychosociale therapie:      €   95,00           50 minuten
  • Relatietherapie:                   €  125,00           60 minuten
  • Gezinstherapie:                    €  150,00           90 minuten
  • Telefonisch consult:            €    50,00           maximaal 30 minuten
  • Beeldbellen:                          Hetzelfde tarief als van het consult in de praktijk

Betaling

Na iedere sessie krijg je een factuur per mail toegestuurd. Het bedrag maak je binnen een week aan mij over. Contant betalen direct na de sessie kan eventueel ook.
De factuur kan je zelf doorsturen naar de zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.
Bij sessies die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt € 50,00 in rekening gebracht.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Vergoeding is in vele gevallen (gedeeltelijk) mogelijk als je aanvullend verzekerd bent. Therapiepraktijk Esther Bogaard wordt namelijk door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Controleer dit in je polis, of informeer bij je zorgverzekeraar.

Esther Bogaard is lid van gerenommeerde beroepsverenigingen, NVPA en RBCZ. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Je kan ook zonder een verwijsbrief van de huisarts bij mij terecht;
  • Je hebt geen verplicht eigen risico;
  • Kinderen tot 18 jaar zijn vaak gratis meeverzekerd. Dit betekent dat elk meeverzekerd kind ook recht heeft op vergoeding.

Meer informatie leest u op de website van de NVPA

Vergoeding via andere wegen

Fiscale regelingen

Heb je een eigen bedrijf? Dan kan je psychosociale therapie als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten, werk gerelateerd zijn.

Werkgever of UWV

Een andere mogelijkheid is om de werkgever of het UWV te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Zij zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten. Verzuim is vele malen duurder dan therapie.