EMDR cursus

EMDR is een effectieve en, mits goed toegepast, breed inzetbaar instrument in de behandeling van onze cliënten / patiënten. De EMDR cursus wordt door Pieter-Jan Bogaard aan zorgprofessionals gegeven, met als doel deze behandelmethode op een verantwoorde manier snel en efficiënt in te kunnen zetten. De lange wachtlijsten in de GGZ en de daardoor aanhoudende klachten hebben de inspiratie gevormd voor deze cursus.

De EMDR basiscursus heeft als doel de zorgprofessional te leren wanneer EMDR ingezet kan worden als behandelmethode, voor welke indicaties EMDR ingezet kan worden, hoe EMDR adequaat en doelgericht ingezet kan worden en wat de te verwachten effecten en neveneffecten kunnen zijn.
De zorgprofessional wordt geschoold in de theoretische achtergrond van EMDR en diverse angststoornis waaronder enkelvoudige PTSS. Hij/zij leert de techniek adequaat uit te voeren en zal worden getoetst op theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Voor de verpleegkundig Specialist, de SPV, basispsychologen en de POH-GGZ:

De cursus duurt 4 dagen. De eerste 2 bestaan hoofdzakelijk uit theorie en het aanleren van vaardigheden. De 3e en de 4e dag staan in het teken van supervisie op de huiswerkopdrachten en verdere theoretische verdieping.
(geaccrediteerd met 24 punten door de V&VN voor de Verpleegkundig Specialist)

Voor verloskundigen:

Verloskundigen met aantoonbare affiniteit voor coaching en interesse in het behandelen van bevallingsangst en enkelvoudig bevallingstrauma kunnen zich inschrijven voor de EMDR cursus.De EMDR is cursus geaccrediteerd door de KNOV met 34 punten (16 bij- en nascholing, 18 overige deskundigheidsbevordering).
Ook deze cursus duurt 4 dagen, waarbij er naast de EMDR uitgebreid aandacht is voor psychopathologie, die in de verloskundigepraktijk voor kan komen.

 

Vereisten voor deelname aan de opleiding:
BIG-registratie
Minimaal 16 uur werkzaam in de patiëntenzorg
Minimaal 2 jaar ervaring