Psychiatrie & psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen. De therapie bestaat uit gesprekken met P.J. Bogaard, psychiater. Het betreft individuele behandeling. De psychiater lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Hoe verloopt psychotherapie?

Psychotherapie begint met een diagnostische fase waarin in 2 tot 5 sessies werkhypothesen gevormd worden over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt en de te kiezen methode. Soms is medisch of psychiatrisch onderzoek daarbij geïndiceerd.

Na de diagnostische fase wordt in overleg vastgesteld of met de behandeling gestart zal worden.

Met behulp van gesprekken beïnvloedt de psychiater stemmingen, cognities (manier van denken), gedragingen en houdingen (persoonlijkheidskenmerken) van de patiënt. Hij doet dit door het vakkundig toepassen van psychotherapeutische methoden, waaronder het hanteren van de therapeutische relatie.

Hoe lang duurt psychotherapie?

De duur varieert, afhankelijk van de problematiek. In het begin vinden de gesprekken meestal plaats om de 2 weken. Na enige tijd kan de frequentie verlaagd worden. De duur van een gesprek is ongeveer drie kwartier.

Psychiatrische behandeling en medicatie

Als aanvulling op de psychotherapeutische behandelmogelijkheden kan ik als psychiater een medicamenteuze behandeling adviseren. Als u al psychiatrische medicatie gebruikt kan ik u hierover ook een advies geven.