Coaching & advies

Vanuit de kennis en achtergond, als psychiater coach ik, Pieter-Jan Bogaard, mensen in hun werk, sport of anderszins. Coaching is een breed begrip en veel mensen zijn gebaat bij gesprekken waarin ze reflecteren op hun eigen functioneren. Hierdoor kunnen ze met tips en adviezen hun werk, sport en hobby, anders en beter, invulling kunnen geven.

Na positieve ervaringen bij de behandeling van psychiatrische klachten met EMDR heb ik een snelle en effectieve methode ontwikkeld gericht op faalangst, anticipatie-angst en een betere stressregulatie.

Middels deze methode, afkomstig uit de traumabehandeling, coach ik sporters, musici en mensen uit het bedrijfsleven snel en efficient.

Al na 1 of 2 keer blijkt of deze methode effectief is, het effect is dan vaak blijvend.

Vanuit deze ervaring hebben we ImProSight.com – The Next Step in Sports Improvement opgericht. Een onderdeel van Praktijk Bogaard dat zich volledig richt op het behandelen van sporters.

In de sport zijn er verschillende aandoeningen die goed op EMDR kunnen reageren. Sommige hebben speciale benamingen gekregen, zoals darteritus bij darters, yips bij golvers, keu-itis bij biljarters, maar ook bijvoorbeeld de zwabbervoet bij schaatsers. Dit zijn specifieke bewegingsstoornissen (taakspecifieke dystonie).

Ook onzekerheid bij het nemen van een penalty, strafcorner, enzovoort kan met EMDR snel en efficiënt behandeld worden.

YIPS

Speciaal voor Yips klachten bij golf, hebben neuroloog Erik van Wensen en ik een behandelprogramma opgezet, in het kader van ‘The Dutch Yips Study’, een onderzoek naar de meest effectieve behandeling van yips. In dit programma wordt u neurologisch onderzocht en intensief behandeld, middels een specifiek voor yips aangepaste behandeling. De behandeling vindt deels in de spreekkamer plaats en we vervolgen de behandeling op de golfbaan (exposure).
De gehele behandeling neemt ongeveer een dagdeel in beslag. Het effect is direct merkbaar. In de weken erna is er een follow-up om het effect te monitoren. Het is erg belangrijk om de gegeven adviezen in de periode na de behandeling op te volgen.

Neem gerust vrijblijvend contact met me op, als u hier meer over wilt weten.