Waardevol leven versus ‘Waan van de Dag’

April 2017

‘Wat als je niet zou moeten, maar mogen, wat zou je dan willen?’ Bij deze vraag sta ik steeds vaker samen met cliënten stil. Veel mensen leven, zoals ik dat noem, ‘in de waan van de dag’. Ze volgen haast slaafs hun ‘heilige moeten’ lijstjes, maar wat willen ze nu eigenlijk? Wat als alles mogelijk zou zijn? Hoe zou het leven er dan uitzien?

Wat is waardevol? Wat doet er daadwerkelijk toe? Waar word je blij van? Wat raakt je?

Deze op het eerste gezicht eenvoudige vragen, blijken niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Sterker nog, veel mensen staan er zelden of nooit bij stil. Dit gold enige tijd geleden ook voor mijzelf, moet ik bekennen. Ik had geen antwoord op dit soort vragen, had het te druk om hier over na te denken, deed ze in stilte af als onzinvragen. Maar daar nam degene met wie ik in gesprek was geen genoegen mee. Gelukkig maar!

Oké, vooruit, dan maar antwoord geven, dacht ik… En toen kwam er dus niets… Dat vond ik nogal confronterend. ‘Je weet toch wel wat je belangrijk vindt’, zei ik streng tegen mezelf. De nodige emoties, een paar hardloop sessies en een aantal dagen later lukte het me steeds beter om contact te maken met waar het wat mij betreft in het leven om draait. Maar draaide mijn leven daar ook om? In het hier en nu bedoel ik. Bats! De volgende confrontatie. Nee dus, grotendeels niet, moest ik bekennen. ‘Hoe heb je dat laten gebeuren?’, vroeg het strenge stemmetje in mijn hoofd. Het voert te ver om daar in deze column antwoord op te geven. Belangrijker is de vraag of ik wilde, en dat geldt voor iedereen die zich enigszins in dit verhaal herkent, dat het zo bleef? Want dat kan en mag natuurlijk. De vraag is wat deze manier van leven oplevert? En wat het kost? Op zowel korte als lange termijn…

In de praktijk blijkt dat dingen die op korte termijn iets opleveren op lange termijn vaak juist kosten. Tegelijkertijd geldt dat om tot lange termijn beloning te komen, je vaak eerst zal moeten investeren of lijden. Dat maakt het lastig. Wij mensen zijn geneigd om lijden te vermijden. En dat kan een waardevol leven (hoe dat er uit ziet is voor iedereen anders) in de weg staan.

Er bestaan vele vragen en oefeningen om dit proces op gang te brengen en te ondersteunen. Wie geïnteresseerd is en hierover van gedachten wil wisselen is van harte welkom.