Korte lijnen

Februari 2016

Kim is depressief. Ze heeft eerder individuele therapie gehad. Dit heeft niet geholpen. Ze vraagt zich nu af of haar klachten met de relatie te maken hebben? We spreken af dat zij en haar partner Job samen naar het eerste gesprek komen.

‘Ik geloof niet dat het aan de relatie ligt’, geeft Job aan. ‘Kim voelt zich al langer depressief en geeft daar steeds iets anders de schuld van. Nu is de relatie aan de beurt’.

Depressieve klachten blijken vaker voor te komen in de familie van Kim. ‘Toch voel ik me de laatste tijd anders dan voorheen, zegt Kim’. Ik vraag haar te beschrijven wat er voor haar gevoel veranderd is en sinds wanneer? Ze denkt even na. ‘Ik voel me de laatste tijd opgesloten en geremd. Vroeger liep ik er vaak even uit. Dat heb ik nodig. Ik denk dat dit met de komst van de kinderen veranderd is’.

Job beaamt dat hun leven er anders uit ziet sinds de komst van de kinderen. ‘Het lijkt wel alsof ze onzekerder is geworden’, aldus Job. ‘Voorheen ging ik vaak sporten en daar voelde ik me goed bij. Nu wil ik eigenlijk de kinderen niet alleen laten. Ik maak me snel zorgen’, legt Kim uit. Job blijkt juist steeds vaker iets met vrienden te gaan doen. ‘Ik mag het toch niet overnemen en eerlijk gezegd is de gezelligheid ver te zoeken bij ons thuis’.

Een depressie hebben beïnvloedt je zelfbeeld en je functioneren, maar een depressie heeft ook invloed op de mensen die dicht bij je staan. Ze kunnen je helpen of ondersteunen, als ze weten wat een depressie is en hoe je er mee om kan gaan. Vaak zien we ook dat depressieve klachten en relatieproblemen elkaar beïnvloeden en op negatieve wijze versterken. Dit zijn redenen om de partner bij de behandeling te betrekken en aandacht te hebben voor zowel de depressie als de relatieproblemen.

Kim wordt door Pieter-Jan Bogaard, psychiater uitgenodigd voor psychiatrisch onderzoek. Haar depressieve klachten zullen nader onderzocht worden en aansluitend zal een passende behandeling starten. Job zal hier als partner bij betrokken worden. Samen zullen Kim en Job verder gaan met gesprekken bij Esther Bogaard, relatietherapeut.

Omdat we relatietherapie belangrijk vinden, hebben we hiervoor een aparte website gemaakt. Neem gerust eens een kijkje. www.relatietherapie.frl