Fases en behoeften

April 2016

Alex en Mirjam komen voor een intake gesprek. Mirjam heeft hiertoe het initiatief genomen. Ze weet niet hoe het verder moet. Voor Alex had het niet gehoeven, maar hij wil wel meekomen. Ik vraag Alex waar Mirjam volgens hem tegenaan loopt? ‘Ze irriteert zich steeds meer aan mij’ antwoord hij. ‘Ik neem weinig initiatief, heb eigenlijk geen vrienden en ben veel met mezelf bezig. Ze vindt me maar saai. Ergens heeft ze wel gelijk. Maar volgens mij ben ik altijd zo geweest. En eerder was het geen probleem. Dat snap ik niet.’

Wanneer ik Mirjam vraag waar Alex volgens haar tegenaan loopt, glimlacht ze schaapachtig en zegt vervolgens ‘mijn gezeur.’

Ik vraag Mirjam waar ze ooit op is gevallen, wat ze aantrekkelijk aan Alex vond? ‘ Zijn stabiliteit, het feit dat hij wist wat hij wilde en dat hij geen anderen nodig had. Hij was mijn rots in de branding,’ aldus Mirjam. En hoe was het met jou toen jullie elkaar leerden kennen vraag ik? Alex en Mirjam kijken elkaar even aan. ‘Ze kwam uit een heftige relatie, waarin ze zichzelf een beetje was kwijtgeraakt.’, vertelt Alex.
‘Klopt’ beaamt Mirjam. ‘En bij Alex voelde ik me veilig en kon ik tot rust komen. Dat had ik nodig.’ ‘En ik vond het fijn om haar veilige haven te zijn,’ bekent Alex.

‘Maar inmiddels zijn we en ben ik een stuk verder, vervolgt Mirjam. ‘De relatie en dit leven benauwen me steeds meer. Het is allemaal zo voorspelbaar, ik verveel me en heb behoefte aan wat meer reuring en dynamiek.’ ‘Ik weet niet of ik je dat wel kan bieden,’ zegt Alex zacht. ‘En ik weet ook niet of ik dat wil, of ik daar gelukkig van zal worden…

Het verhaal van Alex en Mirjam is het verhaal van twee mensen die elkaar op een bepaald moment in een bepaalde fase ontmoeten. Beide hebben eigen behoeften en die sluiten op dat moment goed bij elkaar aan. Wanneer beide partners of slechts een van beide zich in een bepaalde richting ontwikkelen, kan er wrijving of verwijdering ontstaan. Wanneer het niet lukt om hier samen over in gesprek te komen of wanneer gesprekken steeds uitmonden in elkaar dingen verwijten, is het verstandig om hier hulp bij te vragen.